Νέο παιδικό τραγούδι "Βουβουγελίνη"

Νέο παιδικό τραγούδι "Βουβουγελίνη"


New kids song called "Vouvougelini" by Vouvougelia group
Vouvougelia kids group is back with a new kids song & video
 
Vouvougelia group will soon release on Kiddoz Greece Youtube Channel, its new kids song called "Vouvougelini".
In the new kids video clip, our four main characters Lo, Fufu, Frufru and Vuvu are joined by more Vouvougelia kids and they are all in crazy, party mood. The shooting took place in Athens and the new kids song and video will be soon available.

Sign Up to Kiddoz Platform to receive our News