Χριστούγεννα στον Πειραιά με τα Βουβουγέλια

Χριστούγεννα στον Πειραιά με τα Βουβουγέλια


Vouvougelia kids group live performance on 22nd December in Piraeus
Vouvougelia kids group will give a live performance on 22nd December in the Municipal Theatre of Piraeus.2nnd

 

In the morning of 22nd December, Vouvougelia kids group will give a LIVE performance in the Municipal Theatre of Piraeus. All kids will have the opportunity to enjoy a lot of music and dancing by our favorite Vouvoukids. Many more surprises for the ones will be there. Do not miss it!

Sign Up to Kiddoz Platform to receive our News